Gotowe konsole do montażu rurociągów na ścianach lub innych konstrukcyjnych elementach budowlanych.