Łączniki gwintowane znajdują szerokie zastosowanie w elementach konstrukcyjnych.
Często wykorzystywane w podwieszeniach: wentylacyjnych, hydraulicznych i elektrycznych.