Łączniki rozporowe służą do mocowania profili, konstrukcji metalowych i innych elementów konstrukcji czy wyposażenia, do podłoży budowlanych.